International Wedding Photography Slava Ebinger


10 złotych zasad etyki cyfrowej

czyli o odpowiedzialnym zachowaniu w sieci


Witajcie!

Żyjemy w cyfrowym świecie. Daje on nam wiele wolności, ale wymaga od nas także odpowiedzialności. Sposób, w jaki się zachowujemy i w jaki radzimy sobie w sytuacjach konfliktowych, świadczy o naszej postawie moralnej.

Przyszedł czas, żeby ustalić, jak powinno wyglądać dobre i pomyślne życie w społeczeństwie cyfrowym.

10 złotych zasad etyki cyfrowej należy traktować jako wskazówki, które mają pomóc szanować godność jednostki oraz jej prawo do
samostanowienia i swobody działania.

Pamiętaj o nich!

kartka pocztowa


1. Udostępniaj możliwie mało informacji o sobie.
2. Nie zgadzaj się na to, aby ktoś Cię obserwował i gromadził informacje o Tobie.
3. Nie wierz we wszystko, co znajdziesz w sieci i szukaj informacji w różnorodnych źródłach.
4. Nie pozwalaj na to, aby ktoś został obrażony lub stał się ofiarą mobbingu.
5. Szanuj godność innych ludzi i pamiętaj, że także w sieci obowiązują zasady współżycia społecznego.    
6. Nie ufaj każdemu, kogo spotkasz w sieci.
7. Chroń siebie i innych przed drastycznymi treściami.
8. Nie mierz swojej wartości liczbą lajków i postów.
9. Nie oceniaj siebie i swojego ciała według liczb i statystyk.
10. Od czasu do czasu wyloguj się z sieci i pozwól sobie trochę odpocząć.

 

Autorzy: Instytut Etyki Cyfrowej w Wyższej Szkole Mediów w Stuttgarcie (ide@hdm-stuttgart.de): studenci studiów magisterskich pod kierunkiem prof. dr Petry Grimm oraz prof. dr. Wolfganga Schustera, przewodniczący Fundacji Deutsche Telekom, a także juuuport.de – platforma doradcza dla młodzieży z problemami w sieci.
Projekt graficzny: Sophie Hartmann, Tłumaczenie: Justyna Gołąbek.